Minera Hot Springs Binh Chau

Fire Zone

Là nơi tụ họp hoàn hảo để ngắm mặt trời lặn, cùng nhau làm BBQ, sinh hoạt lửa trại và nhiều hơn thể nữa.

Điểm tham quan:

Faya (cắm trại khu 1)

Maya (cắm trại khu 2) - coming soon

Smoky Zone (BBQ) - coming soon

O Square (quảng trường sự kiện)- coming soon

Giờ mở cửa
09:00 - 18:00

Khám Phá

Minera Springs

Gọi Ngay

0254 387 1131

Trải nghiệm thế giới khoáng nóng kết hợp công viên rừng lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Booking
NOW