Minera Hot Springs Binh Chau

Vé Combo Khám Phá

510,000 VND/ vé VND / khách

Dịch vụ: Vé tham quan Minera forest, Khu luộc trứng 82 Degrees và Ngâm khoáng tại khu Springs Land
Thời gian: Tham quan từ 9:00 - 17:00
Set Menu ( Nhà Hàng Zest)

Khám Phá Thêm

Combo Trải Nghiệm

1,000,000 VND/ Vé VND / khách

Dịch vụ: 09:00 - 18:00 Ngâm tắm khoáng Khu vườn nhật Wabisabi
Khu tắm khoáng phong cách 7 quốc gia Around The World Spa
Hồ Khoáng lớn nhất Đông Nam Á Springs Pool
Hồ Thủy Lực Hydro Tắm bùn khoáng thiên nhiên

Khám Phá Thêm

Combo Khoáng Thỏa Thích

710,000 VND/ vé VND / khách

Dịch vụ: 09:00 - 18:00 Ngâm tắm khoáng Khu vườn nhật Wabisabi
Khu tắm khoáng phong cách 7 quốc gia Around The World Spa
Hồ Khoáng lớn nhất Đông Nam Á Springs Pool
Hồ Thủy Lực Hydro

Khám Phá Thêm

Combo Tái Tạo

840,000 VND/ Vé VND / khách

Khu vườn nhật Wabisabi
Khu tắm khoáng phong cách 7 quốc gia Around The World Spa
Hồ Khoáng lớn nhất Đông Nam Á Springs Pool
Hồ Thủy Lực Hydro
Set Menu trưa tại nhà hàng Zest Dining

Khám Phá Thêm

Vé tham quan

200,000 VND/ vé VND / khách

Dịch vụ: Vé tham quan Minera forest, Khu luộc trứng 82 Degrees và Ngâm khoáng tại khu Springs Land
Thời gian: Tham quan từ 9:00 - 17:00
Các dịch vụ liên quan đến tắm từ 7:00 - 18:00

Khám Phá Thêm

Minera

Khám Phá Thêm

Khám Phá Thêm

Gọi Ngay

0254 387 1131

Trải nghiệm thế giới khoáng nóng kết hợp công viên rừng lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Booking
NOW