Minera Hot Springs Binh Chau

Hội Nghị & Sự Kiện

Khi Quý khách đặt phòng lưu trú, khu nghỉ dưỡng cung cấp dịch vụ di chuyển hai chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh. Để đặt dịch vụ hoặc tìm hiểu về các chương trình trọn gói gồm lưu trú, di chuyển và dịch vụ, vui lòng liên hệ với Phòng Kinh Doanh Tiếp Thị ở số (+84) 28 3914 4545

Minera

Discover More

Discover More

Contact Us

0254 387 1131

Experience the first wellness tourist destination combining hot springs with Eco-forest in Vietnam

Booking
NOW